Adopce stolů pro orlovnu

1. 1. 2020

Vážení přátelé,
v posledních letech se tlupě nadšenců a spoustě dobrovolníků povedl velký zázrak. Orlovna začíná ožívat a slouží původnímu záměru. Začíná být místem setkávání a kulturních zážitků. Protože jsou peníze až na 1. místě a po všech uskutečněných stavebních a dalších pracích – okna, omítky, výmalba, světla, podlaha, nákup židlí, zhotovení kuchyňky, opony, garnyží a závěsů, topení, … – se nám peněz nedostává. Aby bylo možné dělat akce všeho druhu, je nutné pořízení stolů. Chtěli bychom uskutečnit v orlovně 8. února 2020 1. ples a to bez nich nepůjde.

Obracíme se na Vás, zda byste nám s tímto problémem pomohli, protože věříme, že nejsme sami, komu není osud orlovny lhostejný.

Vyhlašujeme adopci stolů pro orlovnu

Rádi bychom pořídili dvacet pět stolů. Jeden stůl vyjde asi na 3200 korun. Je to vysoká částka, toho jsme si vědomí, ale vybrané peníze půjdou pouze na materiál a o montáž se postarají naši šikovní kluci! Stoly chceme pořídit skládací, aby zabraly co nejméně místa při skladování. Neznamená to, že si každý musí koupit celý stůl. Za každý dar budeme rádi. Darovací smlouvu vystavíme.

Peněžní dary můžete poslat: na číslo účtu: 2900491887/2010, hotově zanést do firmy KKMAKLER Křížova 171, 58856 Telč nebo přímo Janě Křížkové tel. 776278508.

Aby byli dárci také nějak zvýhodnění, nabízíme zapůjčení přísálí a dvoru na oslavu narozenin nebo jinou akci, pouze za spotřebované náklady (voda, elektřina, plyn, úklid). Jména dárců budou vystavena na viditelném místě. Pokud to bude možné, uděláme štítek přímo na stůl. A to těm, co si ho koupí celý.

Věříme, že se nákup stolů podaří.


Categories: Kultura